Hva er en linjeforening?

En linjeforening er en studentforening spesifikt for et studieområde.

Teaterlosjen, er linjeforeningen for drama og teater ved NTNU, og er derfor en forening for studenter som studerer drama og teater på NTNU, uavhengig av løp (årstudium, bachelor, master o.l.).

Likevel finnes det linjeforeninger på NTNU som favner mer enn bare ett spesifikt studium. Flere studenter tar enkeltfag ved andres studier og får derfor plass ved flere linjeforeninger. På denne måten kan også en forening være fakultetsovergripende. I enkelte sammenhenger kan det derfor være lettere å trekke paralleller mellom en linjeforening og den gjennomsnittlige studentorganisasjon, men det vil som oftest vise seg feil.

 

Hva betyr Linjeforening for deg?

Vår linjeforening kan hjelpe deg med nesten hva det skal være. Ettersom foreningen styres av og for våre studenter, så vil det alltid være oss studenter som former foreningen. Linjeforeningen har til en hver tid nøyaktig det potensialet som du legger i det. Ønsker du å starte en klatregruppe, sjekkeklubb eller bare holde koken oppe med stipendpilsen, så er det hundre prosent mulig.

Ved oppstart i høst 2014 tilbyr vi bla.

Redaksjonen, som skriver og designer linjeforeningens eget tidskrift.

Teaterproduksjon, som kjører forestillinger ved starten av vårparten.

Kor, som underholder, opptrer og bidrar i studentkulturen

Styreverv, som gir en utfordrende og praktisk ledelseserfaring, samt en grundig innføring i ekte studentkultur.

Sosiale arrangementer, som fadderuke, immatrikuleringsball, blåtur, temafester, julebord og mye mer.

Fagrelevant opplegg, som kulturpresentasjoner, kontakt med teatermiljøet, workshops, teaterbesøk o.l.

Linjeforeningskultur, som seremonier, sanger, riter, tradisjoner, eksternbegivenheter m.m.

– og selvfølgelig, det du velger selv!

Foreningen er som sagt det vi skaper sammen og det er derfor helt umulig å forutse hva vi har, eller er, før vi skaper det. I august har foreningen komitémesse og i september, Generalforsamling. Da tar vi opp nye komitémedlemmer og velger nytt styre. Det er den nye regjeringen som vil kjøre oss videre.

Så har du en visjon, en ide eller bare et ønske, så er det du som former og bestemmer hva linjeforeningen er.

 

Reklamer